De Stichting

Doelstelling:
Historisch bronnenonderzoek en uitgifte van publicaties op een zo breed mogelijk terrein.

Werkwijze:
De gegevens worden gezocht in archieven, door samen te werken met organisaties die regionaal, landelijk en internationaal op het gebied van geschiedenis en het behoud van cultuur werkzaam zijn.
Tevens is samenwerking met archeologen, gebruik van luchtfotografie en Oral historie onontbeerlijk.
Voor elk afzonderlijk project nodigt het bestuur deskundigen in binnen- en buitenland uit om hieraan mee te werken.

Contacten:
Door contacten met andere organisaties in Twente, Westfalen en het Neder-Graafschap Bentheim wordt het historisch onderzoek in dit grotere gebied ter hand genomen. In 2005 verzocht de Historische Kommission für Westfalen aan Tilly Hesselink-Van der Riet om in Nederland corresponderend lid te willen zijn. Dit geeft een extra dimensie aan Stichting De Twentse Krans omdat de geschiedenis van Twente, Westfalen en het Neder-Graafschap Bentheim nauw met elkaar verbonden is.