Historie

In 1975 is de Stichting Heemkunde Albergen opgericht. Tilly Hesselink-Van der Riet was hierbij een belangrijk initiator. Tot in 2001 zijn van haar hand diverse publicaties verschenen over de lokale historie van Albergen en Twente.

De studie naar het voormalige St. Antoniusklooster te Albergen was de aanleiding om samen te werken met de Twente Akademie. In 1995 resulteerde dit in de uitgave van ‘1520-1525 De kroniek van Johannes van Lochem, prior te Albergen, vertaling en toelichting’.

Een vervolg van dit onderzoek was in 1997 de oprichting van de stichting ‘Werkgroep Sint Antoniusklooster Albergen’ voor de studie van ‘1407-1725 Van Hobergenhuis en St. Antoniusklooster Albergen’ en de vervaardiging van de bronzen maquette  met brailleopschrift op het kerkplein te Albergen.

In 2002 werd medewerking verleend aan de uitgave van ‘Von Kloster zu Kloster / Van Klooster tot Klooster’.

Het klooster in Albergen had nauwe contacten met het adellijke ‘huis Weemselo’ te Albergen. Dit huis behoorde tot de heerlijkheid Bevervorde/Beverförde. Historisch materiaal over dit huis en de familie Van Bevervoorde bevindt zich in het Nordrhein-Westfälisches Staatsarchiv te Münster. Voor dit internationale onderzoek werd in 2002 ‘Stichting De Twentse Krans’ opgericht.