2003, Recensie Van Hobergenhuis en St. Antoniusklooster Albergen, Bewijskopie, Trajecta, Tijdschrift v.d. geschiedenis v.h. kath. leven, Jrg. 12, 2003, nr. 4

2003, Recensie Van Hobergenhuis en St. Antoniusklooster Albergen, Bewijskopie, Trajecta, Tijdschrift v.d. geschiedenis v.h. kath. leven, Jrg. 12, 2003, nr. 4