‘t Inschrien nr 3 juli 1984, Een bijzondere baksteen

‘t Inschrien 2010-1, Middeleeuwse ontwikkelingen in Rijssen

Inschrien nr. 3 1979, opmerkingen rond een bouwput te Albergen

‘t Inschrien, nr. 1 1984

Ned. Kostuumvereniging, Nieuwbrief 4

Ned. Kostuumvereniging, Kostuum 1992-1993

Ned. Kostuumvereniging, Kostuum 1988

Ned. Kostuumvereniging, Kostuum 1987

Ned. Kostuumvereniging, Kostuum 1985