De Oale Maarke, Jrg. 2015, nr. 21

De Oale Maarke, Jrg. 2014, nr. 18

De oale Maarke, Jrg. 2007, nr. 4

2010, Middeleeuwse ontwikkelingen in Rijssen, ‘t Inschrien 2010-1

2003, Recensie Van Hobergenhuis en St. Antoniusklooster Albergen, Bewijskopie, Trajecta, Tijdschrift v.d. geschiedenis v.h. kath. leven, Jrg. 12, 2003, nr. 4